Laimingi.lt

Radio interviu (audio)

LRT „Klasikos“ programoje - „Kasdienybės kultūra“.

Pokalbis su Lietuvos MA moksline sekretore Aurika Bagdonavičiene, verslininku Tomu Kaulinsku ir Asmeninės laisvės kursų lektoriumi Liudu Vasiliausku. Vedėja Violeta Melnikienė.