Laimingi.lt

Kaip peržengė ribą

Naujienos: Praeitą savaitgalį meditacijų seminare žmonės taip gražiai „skrido“, kad nutariau sujungti bendruosius ir meditacijų kursus, ir pateikti Jums už vieno kainą(Kaunas turi likusias tik dvi vietas), kviečiu Jus apsilankyti. Taip pat nusprendžiau atverti visiems norintiems „Meditacijų sodybos“ kursą(foto), kuris iki šiol buvo tik „vidinis“. Palieku Jus su vasarišku mano draugo Lino Mockaus proza – straipsniu.

Kaip peržengė ribą

- Kas yra laisvė? - šnekėjo dėstytojas per ekonomikos paskaitą. Jo žila barzda priminė ožio. Auditorija buvo apvali, bei priminė planetariumą ar observatoriją. Studentų veidai buvo susidomėję, o jų akyse žybčiojo naujai atrastos žinios.
- Laisvė, tai visų pirma finansinė laisvė. Kadangi už pinigus galima įsigyti viską, kitos laisvės būti negali, - tęsė biorobotikos universiteto dėstytojas.

Čia kitoje planetoje, prie ežero šnekučiavosi du bičiuliai. Dideli, apie šimto metrų aukščio medžiai buvo apstoję tvenkinį. Pro medžių tarpus praskrisdavo paukščiai, kurie su snapu griebdavo kamienu šliaužiančią kirmėlę ir tuoj pat prarydavo. Ežero paviršiumi plaukiojo vėžliai ant kai kurių iš jų tupėjo dideli drugeliai, skrisdami tai ant vieno, tai ant kito kiauto, šitaip atsivėsindami pavėsyje ar pasikaitindami saulėje.

- Klausyk, Ribini, kas yra laisvė? - paklausė aukštas iš augalų sudarytais rūbais vilkintis padaras.
- Laisvė, atsiranda tada kai peržengiame ribas.
- Kokias ribas? - paklausė Veiksminis.
- Visos ribos sukuriamos mūsų pačių mąstymo. Tai kaip žaidimas. Tu jau žinai, kad jūsų genčiai patinka susikurti naujas ribas tam, kad peržengti jas. Jums tai teikia malonumą, - užšokęs ir su rankom prisilipinęs prie medžio kamieno šnekėjo Ribinis. Tuomet rankos mostu trenkė į kamieną ir lyg su kirviu nukirto jį, o ežere ant vėžlio sėdintį drugelį įsiurbė į save varlė. Nesėdėdamas, lyg neryžtingas apsileidėlis Veiksminis šoko į ežerą ir dingo iš akiračio. Ribinis pradėjo jį vytis, bet ežere pasimatė tik burbulai.

Ekonomikos paskaitoje visi aptarinėjo naują temą. Vienas studentas atsistojo ir paklausė:
- Dėstytojau, jeigu egzistuotų laisvė nuo finansinės laisvės, ar jūs turėtumėte ką veikti? - besijuokdamas paklausė studentas.
- Koks jūsų vardas ir pavardė? - sunerimęs paklausė lektorius ir iš kart dingo už stalo. Sukrutę studentai pradėjo žvalgytis, bet nerado nei jo, nei manęs.

Linas Mockus, Autorius

Liudas Vasiliauskas
Laimingi.lt

Asmeninės laisvės kursai - atsiliepimai ir video.